Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Inicjatywa lokalna - złóż wniosek i działaj

Gmina Konstancin-Jeziorna pomaga swoim mieszkańcom realizować ich pomysły. Jest to możliwe dzięki inicjatywie lokalnej. Właśnie ruszył nabór wniosków. Te złożone do 31 maja, do godz. 15.00 zostaną rozpatrzone do 15 czerwca.

Działajmy razem 

W tym roku gmina Konstancin-Jeziorna na pomysły mieszkańców przeznaczy 50 tys. zł. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej można składać od piątku (17 maja). Jak urzeczywistnić nasz pomysł? To nic trudnego. Na początek zastanówmy się nad potrzebami społeczności, w której mieszkamy. Może konieczny jest remont miejscowego placu zabaw lub budowa chodnika? Zgłaszane przedsięwzięcia muszą się jednak wpisywać w przynajmniej jeden z poniższych zakresów zadań publicznych:

  • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność gminy Konstancin-Jeziorna, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
  • działalność charytatywna,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
  • pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • edukacja, oświata i wychowanie,
  • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego.


Przygotowanie i złożenie wniosku

Mieszkańcy przygotowują wniosek sami lub z pomocą lokalnej organizacji pozarządowej. Można skorzystać z formularza, który znajduje się poniżej (Uwaga! Obowiązuje nowy druk). Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, parter). Te złożone do 31 maja br., do godz. 15.00 zostaną rozpatrzone do 15 czerwca br.

Oceny formalno-merytorycznej wniosków dokona komisja powołana przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. Jeśli ocena wniosku będzie pozytywna, urząd zawiera z wnioskodawcami umowę. Pamiętaj! Urząd nie przekazuje na inicjatywę lokalną bezpośrednio pieniędzy – dotacji. Mieszkańcy i urząd wspólnie angażują się w realizację projektu zgodnie z podziałem zadań i zawartą umową. Po zakończeniu działań, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w magistracie sprawozdania z realizacji inicjatywy.

Pomagamy

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z Biurem Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, pokój nr 4). W celu ustalenia terminu konsultacji, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel.: 22 484 24 46 lub 45.

Szczegółowe informacje znajdziecie też na stronie internetowej UMiG www.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Samorząd » Dla mieszkańców » Inicjatywa lokalna (odnośnik otwiera się w nowym oknie).


Do pobrania

Autor: Autor: Patryk Siepsiak

2019-05-24

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer