Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Konkurs na realizację zadań publicznych

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Samorząd przeznaczy na nie 200 tys. zł. Termin składania ofert mija 25 stycznia.

Dla kogo

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą otrzymać pomoc finansową na przygotowanie i przeprowadzenie dla mieszkańców naszej gminy m.in. zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów, turniejów plażowej piłki siatkowej w Parku Zdrojowym, gier zespołowych i rodzinnych, a także na organizację m.in. jednodniowych rajdów pieszych, rowerowych i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Gmina przeznaczy na realizację zadań łącznie 200 tys. zł, z czego 150 tys. zł z przeznaczeniem na kulturę fizyczną, a 50 tys. zł na turystykę. 

Termin składania ofert

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32 (pok. nr 4) w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia, do godz. 14.00. Szczegóły w zamieszczonym ogłoszeniu. Poniżej do pobrania również wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oświadczenie oferenta.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-12-29

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer