Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Konkurs na utworzenie i prowadzenie Konstancińskiego Centrum Aktywności Lokalnej

Oferty można składać do 16 sierpnia
Oferty można składać do 16 sierpnia

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w środę (19 lipca) ogłosił otwarty konkurs na utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej. Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty na złożenie ofert mają czas do 16 sierpnia, do godz. 14.00.

Konstancińskie Centrum Aktywności Lokalnej będzie mieścić się w budynku przy ul. Jaworskiego 24 na os. Mirków. Na zlecenie samorządu utworzy i poprowadzi je organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert. Samorząd na działalność KCAL w latach 2017-2018 zaplanował łącznie 130 tys. zł. 

Oferty do 16 sieprnia

Ogłoszony w środę (19 lipca) konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na oferty czeka do 16 sierpnia. Dokumenty należy złożyć w kancelarii konstancińskiego ratusza (ul. Warszawska 32, pok. nr 4) do godz. 14.00. Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. obowiązują nowe wzory ofert realizacji zadań publicznych.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG (ul. Warszawska 32, nr tel. 22 201 19 73).

O centrum

KCAL będzie miejscem, które ma: sprzyjać nawiązywaniu relacji, być otwarte na mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna i być przez nią współtworzone, dawać społeczności lokalnej przestrzeń i wiedzę do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wspierać rozwój wolontariatu, włączać się
aktywnie w życie społeczne. W centrum będą prowadzone działania o charakterze: animacyjnym, edukacyjnym, informacyjnym, międzypokoleniowym i aktywizującym.

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2017-07-19

MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY

NALEŻYMY DO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer