Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Najciekawsze inicjatywy lokalne wybrane

Gmina wesprze finansowo 13 zadań
Gmina wesprze finansowo 13 zadań

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wybrał najciekawsze inicjatywy lokalne mieszkańców gminy. Samorząd Konstancina-Jeziorny wesprze finansowo realizację 13 zadań na łączną kwotę ponad 30 tys. zł.

Weryfikacja

Do konstancińskiego magistratu w wyznaczonym terminie wypłynęło 14 wniosków dotyczących wsparcia realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Projekty mieszkańców zweryfikował zespół powołany przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna - oceny formalnej nie przeszedł tylko jeden wniosek. Pozostałe zostały ocenione pozytywnie.

Trzynaście zadań

Gmina wesprze finansowo 13 zadań. Dzięki temu m.in. mieszkańcy Kawęczynka przeprowadzą warsztaty plastyczno-kulinarne, a mieszkańcy Czernideł upiększą plac sportowo-rekreacyjny przy Domu Ludowym. W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowane zostaną także dwa turnieje brydżowe, piknik wędkarski z okazji Dnia Dziecka w Konstancinie-Jeziornie, warsztaty wielkanocne w Cieciszewie oraz warsztaty dla młodzieży na temat samorządu lokalnego w Konstancinie-Jeziornie. Łączny koszt zaplanowanych przedsięwzięć to 30 200 zł. 

Kolejny nabór

Ale na tym nie koniec. Jeśli ktoś nie zdążył złożyć wniosku w pierwszym naborze, to jeszcze nic straconego. Wkrótce zostanie ogłoszony kolejny. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej. Szczegóły dostępne będą w zakładce Samorząd/Inicjatywa lokalna.


Lista zadań wybranych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej

Lp. Grupa inicjatywna reprezentowana przez osobę/osoby/podmiot (miejscowość) Nazwa wniosku Udział finansowy gminy w realizacji
zadania (w zł)
1. Witold Biernacki, Renata Ziemska-Skrojna (Konstancin-Jeziorna) Spotkania kulinarne seniorów
z Konstancina-Jeziorny.
2 000
2. Kazimiera Nogal
(Kawęczynek)
Malujemy pisanki
i gotujemy świąteczne potrawy.
1 700
3. Kazimiera Nogal
(Kawęczynek)
Seniorzy popularyzują lokalną tradycję i zwyczaje.
2 000
4. Alicja Lichocka
(Cieciszew)
Kulinarne warsztaty wielkanocne
w Cieciszewie.
1 000
5. Celina Łuszczyńska
(Czernidła)
Aktywny senior – gotuje, czyta, dba
o swoją kondycję.
2 500
6. Ludwik Glejzer, Janusz Krymski
(Konstancin-Jeziorna)
Wędkarze dzieciom.
2 500
7. Alfreda Konopka, Marek Szewczyk
(Konstancin-Jeziorna)
Seniorzy razem gotują.
2 000
8. Irena Cejba
(Konstancin-Jeziorna)
Warsztaty dla młodzieży - co to jest samorząd. 2 000
9. Sławomir Kamecki
(Konstancin-Jeziorna)
Z pokolenia na pokolenie – tradycje brydża w Konstancinie. 500
10. Sławomir Kamecki
(Konstancin-Jeziorna)
Aktywni seniorzy w 100-letnią rocznicę przywrócenia Niepodległości. 500
11. Celina Łuszczyńska, Stefan Wiewióra
(Czernidła)
Ochrona przyrody – nasadzanie
i upiększanie placu sportowo-rekreacyjnego przy Domu Ludowym w Czernidłach.
4 000
12. Danuta Błeszyńska
(Konstancin-Jeziorna)
Idee niepodległościowe w polskiej literaturze – czytają seniorzy, młodzi, dzieci. 1 000
13. Magdalena Górecka
(Piaski)
Remont i modernizacja placu zabaw dla dzieci i młodzieży.* 8 500


*) Realizacja zadania pn. „Remont i modernizacja placu zabaw dla dzieci i młodzieży” w m. Piaski w zakresie zakupu i montażu nowego urządzenia zabawowego będzie możliwa do realizacji po analizie możliwości jego montażu we wskazanym miejscu oraz opracowaniu wymaganych dokumentów projektowych.

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2018-03-09

MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY

NALEŻYMY DO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer