Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Nowa siedziba i nowe numery telefonów

Od poniedziałku (28 maja) Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna zacznie funkcjonować w nowej siedzibie przy ul. Piaseczyńskiej 77. Tego dnia zmienią się także numery telefonów do poszczególnych wydziałów i biur ratusza.

W jednym miejscu

Wielka przeprowadzka Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna zakończona. Od najbliższego poniedziałku (28 maja) zapraszamy wszystkich do siedziby przy ul. Piaseczyńskiej 77. Nowa lokalizacja to także nowa jakość obsługi. Od teraz interesanci w jednym miejscu załatwią szereg spraw związanych z: planowaniem przestrzennym, meldunkami, dowodami osobistymi, podatkami i odpadami komunalnymi. W punkcie obsługi mieszkańca, zlokalizowanym na parterze budynku, złożymy i odbierzemy także dokumenty lub też umówimy się na spotkanie z urzędnikiem, zajmującym się konkretnym zagadnieniem

Nowe numery telefonów

Od poniedziałku zmieniają się także numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Od teraz z pracownikiem danego wydziału lub biura można się skontaktować na dwa sposoby: wybierając numer centrali i następnie numer wewnętrzny (stanowią go trzy ostatnie cyfry numeru telefonu z listy poniżej) przypisany urzędnikowi lub wybierając numer bezpośredni. Pełen wykaz nowych numerów telefonów UMiG zamieszczamy poniżej: 

Komórka organizacyjna

Imię i nazwisko

Nr telefonu

  Centrala:


22 484 23 00


 Kancelaria

Anna Sarzała

22 484 23 05

Katarzyna Ruszkowska

22 484 23 06

Agnieszka Szczurowska

22 484 23 07


Fax:
22 484 23 09

Sekretariat

Aneta Sokalska

22 484 23 10

Fax:
22 484 23 19

  Kierownictwo urzędu

Kazimierz Jańczuk – burmistrz gminy

Ryszard Machałek – I zastępca burmistrza gminy

Katarzyna Młodawska – II zastępca burmistrza gminy

Irena Krasnopolska – sekretarz gminy

22 484 23 14

Dariusz Lipiec – skarbnik gminy

22 484 23 15

Wieloosobowe Stanowisko
ds. Kadr

Katarzyna Cieślak

22 484 23 16

Katarzyna Szewczyk

22 484 23 17

Audytor Wewnętrzny

Katarzyna Rydz

22 484 23 18

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Finansowy
– Referat Podatków, Opłat
i Egzekucji Administracyjnej

Agnieszka Sobieraj – kierownik

22 484 23 20

Podatki – teren miasta

 

Bogumiła Werecka

22 484 23 21

Elżbieta Sikorska

22 484 23 22

Egzekucja administracyjna

 

Jacek Goliszewski

22 484 23 23

Anna Krupińska

22 484 23 24

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Magdalena Wencławiak

22 484 23 25

Magdalena Brzezińska

22 484 23 26

Podatek od środków transportu

 

Katarzyna Ignaczak

22 484 23 27

Podatek od osób prawnych

 

Anna Markowska

22 484 23 28

Podatki – teren wsi

 

Jolanta Filipkowska

22 484 23 29

Edyta Nowacka

22 484 23 30

Biuro Informatyzacji
i Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Michał Zapaśnik

22 484 23 38

Michał Chmielewski

22 484 23 39

 Wydział Finansowy
– Referat Budżetowy

Katarzyna Żuber – kierownik

22 484 23 40

Celina Górczyńska

22 484 23 41

Aneta Czaplińska

22 484 23 42

Iwona Korytek

22 484 23 43

Elżbieta Skierkowska

22 484 23 44

Renata Piechota-Kozdryk

22 484 23 45

Alicja Kozłowska

22 484 23 46

Bożena Zawiślak

22 484 23 47

 Urząd Stanu Cywilnego

Bożena Pindelska – kierownik

22 484 23 50

Marzena Micewicz – zastępca kierownika

22 484 23 51

Ewidencja ludności

 

Krystyna Poncyljusz

22 484 23 52

Małgorzata Kucicka

22 484 23 53

Anna Mackiewicz

22 484 23 54

Wydział Dróg Gminnych

Antoni Kobus – zastępca kierownika

22 484 23 61

Jolanta Zakrzewska

22 484 23 62

Mateusz Niemczuk

22 484 23 63

Michał Polakowski

22 484 23 64

Agata Raciborska

22 484 23 65

Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych

Paweł Kralik – kierownik

22 484 23 70

Iwona Śledź – zastępca kierownika

22 484 23 71

Maria Mikuszewska

22 484 23 72

Halina Skrojna

22 484 23 73

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Piotr Bartoszewski – kierownik

22 484 23 80

Jacek Zieliński– zastępca kierownika

22 484 23 81

Anna Latoszek

22 484 23 82

Ewa Wasilewska

22 484 23 83

Ewa Szot

22 484 23 84

Anna Marszał

22 484 23 85

Wydział Planowania Przestrzennego

Inf. ogólna: 22 484 23 99

Ewa Klimkowska-Sul – kierownik

22 484 23 90

Elżbieta Bartoszewska – zastępca kierownika

22 484 23 91

Piotr Wojdyna

22 484 23 92

Bożenna Hendel

22 484 23 93

Joanna Zajdel-Przybył

22 484 23 94

Patrycja Czech

22 484 23 95

Małgorzata Andrzejak

22 484 23 96

Agata Pudełko

22 484 23 97

Hanna Przybysz

22 484 23 98

 Wydział Inwestycji
i Remontów

Andrzej Trębicki – kierownik

22 484 24 00

Janusz Kołodziejczak – zastępca kierownika

22 484 24 01

Hanna Brylska

22 484 24 02

Jan Górzkowski

22 484 24 03

Tomasz Gajek

22 484 24 04

Krzysztof Pawlicki

22 484 24 05

Iwona Mierzejewska

22 484 24 06

Monika Dziewulska

22 484 24 07

Marzena Trocińska

22 484 24 08

Joanna Micińska

22 484 24 09

Marek Bartłoszewski

22 484 24 10

 Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Anna Stefaniak – zastępca kierownika

22 484 24 21

Sylwia Kornaszewska

22 484 24 22

Agnieszka Brzezińska

22 484 24 23

Agnieszka Milewska-Galczak

22 484 24 24

Jadwiga Lenarczyk

22 484 24 25

Stanisława Zgagacz

22 484 24 26

Anna Kamilewicz-Wicik

22 484 24 27

 Wydział Oświaty, Kultury
i Zdrowia

Magdalena Gołębiowska – kierownik

22 484 24 30

Barbara Królak

22 484 24 31

Jolanta Kanabus

22 484 24 32

Barbara Białowąs

22 484 24 33

Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicznej

Joanna Muszyńska-Dziurny – kierownik

22 484 24 40

Grzegorz Żurawski

22 484 24 41

Agnieszka Jarzębska-Isio

22 484 24 42

Ireneusz Puchniarz

22 484 24 43

Biuro Komunikacji Społecznej

Patryk Siepsiak – kierownik

22 484 24 45

Arkadiusz Jaskółowski

22 484 24 46

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

 

Ewa Szcześniak – kierownik

22 484 24 50

Agnieszka Domańska

22 484 24 51

Anna Lukaszewicz

22 484 24 52

Jacek Jabłoński

22 484 24 53

Tomasz Gerłowicz

22 484 24 54


Portier:
22 484 24 55

Samodzielne stanowisko
ds. BHP

Małgorzata Szwed

22 484 24 56

 Biuro Rady Miejskiej

Bożena Mirończuk – kierownik

22 484 24 60

Joanna Bednarczyk

22 484 24 61

Mariola Pietras

22 484 24 62

Andrzej Cieślawski – przewodniczący Rady Miejskiej

22 484 24 63

 Biuro Prawne

Aneta Dębek

22 484 24 65

Monika Wasilewska

22 484 24 66

Iwona Czohara – koordynator

22 484 24 67

Wiesław Urbanowicz

22 484 24 68

Biuro Zamówień Publicznych

Renata Skonieczna – kierownik

22 484 24 80

Ewelina Łukasiuk

22 484 24 81

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Paweł Pobuta – kierownik

22 484 24 82

Wieloosobowe stanowisko
ds. Działalności Gospodarczej

Danuta Księcio

22 484 24 85

Izabela Słowińska

22 484 24 86

Biuro Zarządzania Kryzysowego

Wojciech Kwiatkowski

22 484 24 87                               

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2018-05-26

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer