Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Sprawdź kiedy odbiorą odpady

Od 1 stycznia w gminie Konstancin-Jeziorna obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej. Częstotliwość ich wywozu pozostaje bez zmian.

Zmieszane i posegregowane

I tak: odpady zmieszane i posegregowane będą wywożone z posesji co 2 tygodnie, szkło opakowaniowe raz w miesiącu, a gabaryty oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dwa razy w roku. Ponadto od 1 kwietnia do 30 listopada, co dwa tygodnie odbierane będą odpady zielone. Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych sektorów publikujemy na kolejnych stronach.

Wystaw odpady

Przypominamy, że zgodnie z umową zawartą z firmą „P.P.H.U Lekaro Jolanta Zagórska” odpady od mieszkańców odbierane są w godz. 7.00-22.00. Pamiętajmy, by w wyznaczonym harmonogramie dniu udostępnić je przed godziną 7.00. Odpady powinny zostać wystawione przed posesję lub udostępnione w otwartej altanie śmietnikowej. Uwaga! Odpady należy wystawiać wyłącznie w wyznaczonym dniu.


Reklamacje do urzędu

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem, niepozostawienia worków na odpady segregowane itp. należy zgłaszać, w terminie do 24 godzin po planowanej dacie odbioru, do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - telefonicznie (22 484 25 93, 22 484 25 12 w godz. 9.00-16.00), mailowo na adres: odpady@konstancinjeziorna.pl lub osobiście w pokoju nr 13 w budynku przy ul. Warszawskiej 31 (Galeria Lima). W reklamacji trzeba podać adres nieruchomości, rodzaj nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy.

Punkt zbiórki odpadów

Mieszkańcy gminny Konstancin-Jeziorna posegregowane odpady komunalne, odpady zielone, gabaryty i elektrośmieci, a także odpady remontowo-budowlane i niebezpieczne mogą przywieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ulicy Mirkowskiej 43C. Jest on czynny w: poniedziałki 13.00-19.00; środy 9.00-14.00; piątki 13.00-19.00 i soboty 10.00-18.00.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-12-11

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer