Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków

15 września nastąpiło oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków zmodernizowanej przez spółkę Saur Konstancja. Dzięki współpracy samorządu i spółki w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego powstał w naszej gminie jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce.

Oczyszczalnia ścieków znajdująca się przy ul. Mirkowskiej została zmodernizowana i rozbudowana przez, należącą do Saur Polska, spółkę Saur Konstancja, w oparciu o umowę zawartą z samorządem w 2012 roku. Współpraca w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada przyjmowanie i oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu gminy przez 32 lata. Podpisana umowa pozwoliła rozwiązać problem oczyszczalni ścieków, z którym Konstancin borykał się od wielu lat. Dzięki modernizacji starego obiektu gmina zyskała jedną z najbardziej nowoczesnych oczyszczalni w Polsce. Spełnia ona restrykcyjne normy środowiskowe wymagane przez przepisy polskie oraz europejskie, a także gwarantuje bezpieczeństwo ekologiczne uzdrowiska, okolicznych mieszkańców i pracowników.

„Polska jest kluczowym rynkiem w strategii rozwoju międzynarodowej Grupy Saur. Najbardziej znaczącym tego przykładem jest 32-letnie partnerstwo z miastem Konstancin. Dzisiaj świętujemyotwarcie oczyszczalni ścieków, którą mieliśmy zaszczyt zmodernizować. Postawiliśmy na najwyższe standardy, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji. Zastosowaliśmy nowoczesne procesy i zaawansowane rozwiązania techniczne. Chcielibyśmy kontynuować inwestycje w partnerstwie z gminami i wdrażać nowe projekty oparte na Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, a tym samym ugruntować naszą pozycję partnera strategicznego polskiego sektora publicznego” – komentuje Jérôme Le Conte, Prezes Grupy Saur.

Prace modernizacyjne prowadzone przy pełnej współpracy z administracją publiczną oraz Zakła­dem Gospodarki Komunalnej rozpoczęto w październiku 2013 roku. W ramach inwestycji powsta­ło 9 nowych budynków o łącznej po­wierzchni zabudowy ponad 2200 m kw. i kubaturze ponad 8600 metrów sześciennych. Aktualnie obiekt może przyjąć aż 6000 metrów sześciennych ścieków na dobę, co całkowicie zaspokaja obecne potrzeby miasta i gminy, a jednocześnie uwzględnia przyszły wzrost liczby mieszkańców oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Wdrożony proces Cyclaflux polega na biologicz­nym oczyszczaniu ścieków w reaktorze SBR przy wykorzy­staniu mikroorganizmów, które usuwają m.in. azot i fosfor. Technologia ta gwarantuje wysoką jakość ścieków odprowadzanych do środowiska naturalnego, czyli rzeki Jeziorki, zgodnie z europejskimi i polskimi normami.

„Współpraca ze spółką Saur Konstancja pozwoliła nam uporać się z palącym problemem, jaki Konstancin-Jeziorna miał z oczyszczaniem ścieków. Dzięki temu nasze miasto w 100% zasługuje na miano jedynego na Mazowszu uzdrowiska, a mieszkańcy mogą wreszcie cieszyć się z poprawy jakości wody w lokalnej rzece Jeziorce. Ta inwestycja to przykład naprawdę udanej kooperacji w ramach partnerstwa publiczno-prawnego” – mówi Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk.

Sąsiedztwo oczysz­czalni nie powoduje żadnych uciążli­wości. Wszystkie urządzenia emitują­ce hałas znajdują się w zamkniętych i dodatkowo wyciszonych pomiesz­czeniach, dzięki czemu niemal w ogóle ich nie słychać. Obiekty mogące być po­tencjalnym źródłem emisji odorów są hermetyczne, a powietrze ze związ­kami o nieprzyjemnym zapachu jest odprowadzane do specjalnej, no­woczesnej instalacji dezodoryzacji, w której są one unieszkodliwiane. Cały proces oczyszcza­nia i praca wszystkich urządzeń ste­rowanych komputerowo mogą być na bieżąco monitorowane i optymalizowane.

Tekst i fot.: Saur Konstancja

Autor: Piotr Stankiewicz

2015-09-23

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer