Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Zgłoś kandydata do tytułu Wolontariusza roku

Do 29 kwietnia można zgłaszać kandydatów do tytułu Wolontariusz roku 2018 Gminy Konstancin-Jeziorna. Laureaci konkursu wyłonieni zostaną podczas Gali Samorządu Terytorialnego, która odbędzie się 27 maja w Konstancińskim Domu Kultury.


Społecznicy poszukiwani

Gmin  Konstancin-Jeziorna po raz kolejny przyzna tytuły Wolontariusza roku. Poszukiwani są społecznicy bezinteresowni, pomocni i pracujący na rzecz dobra wspólnego. Propozycje kandydatów mogą składać:
  • instytucje i organizacje społeczne działające na terenie gminy;
  • organizacje pozarządowe, w tym związki wyznaniowe i kościoły;
  • mieszkańcy gminy. 

Zgłoszenia zweryfikuje komisja konkursowa powołana przez Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy. Uwaga! Ocenie podlegać będą tylko kompletne, podpisane zgłoszenia wypełnione w każdej rubryce, wraz z pisemną zgodą osoby nominowanej.


Czekamy na zgłoszenia

Wyróżnienia mają charakter honorowy i przyznawane są corocznie w trzech kategoriach: sport i rekreacja, kultura oraz działalność społeczna. Zgłoszenia, na formularzu dostępnym poniżej, należy kierować na adres Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77) lub przesłać pocztą elektroniczną skan na adres: urzad@konstancinjeziorna.pl. Na wnioski czekamy do 29 kwietnia. Nazwiska laureatów poznamy podczas Gali Samorządu Terytorialnego, która odbędzie się 27 maja.


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2019-04-10

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer