Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

We wtorek rusza głosowanie

We wtorek (16 czerwca) rusza głosowanie nad projektami mieszkańców zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok. Do rozdysponowania jest milion złotych. Zobacz - jak, gdzie i na co możesz głosować.

W ramach budżetu obywatelskiego do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wpłynęło ponad 40 wniosków. Wszystkie inicjatywy zostały zweryfikowane m.in. pod kątem formalno-prawnym przez komisję powołaną przez burmistrza Kazimierza Jańczuka. Do kolejnego etapu przeszło 27 projektów - na łączną kwotę ponad 1,8 mln zł. Do rozdysponowania jest jednak milion złotych. Teraz o dalszym losie projektów zadecydują mieszkańcy gminy.

W najbliższy wtorek (16 czerwca) rusza głosowanie, które zakończy się 30 czerwca. Mogą wziąć w nim udział tylko mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.

Zgłaszając się do jednego z jedenastu poniższych punktów otrzymamy kartę do głosowania. Z listy projektów wybieramy tylko jeden i w kratce przy nim stawiamy znak "X" (dwie przecinające się linie). Wyniki głosowania poznamy do 31 lipca. Głosować można również listownie - kartę należy wysłać na adres Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna z dopiskiem „Budżet Obywatelski” – o ważności głosu decyduje data wpływu do urzędu.

W TYCH PUNKTACH ZAGŁOSUJESZ NA PROJEKTY
ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


Zestawienie wniosków zakwalifikowanych do głosowania:
(numer wniosku / nazwa zadania - szacowany koszt)

Zadania inwestycyjne:

2 / Wykonanie oświetlenia drogi gminnej na terenie Obórek - 80.000 zł
4 / Położenie nakładki asfaltowej w m. Okrzeszyn - 72.000 zł
5 / Zakup i montaż trzech znaków drogowych „uwaga zwierzęta” w m. Okrzeszyn - 4.500 zł
6 / Zakup i montaż stojaka na rowery w m. Okrzeszyn - 1.000 zł
7
/ Wykonanie gazowego centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Czernidłach - 90.000 zł
9 / Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci – II etap w m. Parcela - 100.000 zł
10 / Położenie nakładki asfaltowej w m. Opacz - 25.000 zł
11 / Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków - 45.000 zł
12 / Utwardzenie drogi w m. Kępa Oborska - 70.000 zł
13 / Modernizacja oświetlenia ul. Paproci - 16.000 zł
14 / Połączenia chodnika po stronie południowej ul. Bielawskiej - 37.000 zł
15 / "Minizdroje uliczne" na terenie miasta - 77.000 zł
17 / Utwardzenie ul. Elektrycznej - 190.000 zł
18 / Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej - 292.000 zł
19 / Zakup, montaż i podłączenie kamer monitoringu miejskiego w Skolimowie - 50.000 zł
21/ Ocieplenie i elewacja budynku gminnego w Bielawie - 145.000 zł
23 / Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Łęg - 64.000 zł
24 / Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 16/2 i 56 w m. Okrzeszyn - 112.000 zł
26 / Wyasfaltowanie odcinka gminnej drogi wewnętrznej długości ok. 100 mb.w m. Cieciszew - 32.000 zł
27 / Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Stawowej i Zaułek - 30.000 zł
29 / Remont Domu Ludowego w Gassach oraz ułożenie kostki brukowej przed domem- 65.000 zł
30 / Kompleksowy remont ul. Kołobrzeskiej - 730.000 zł
33 / Dokumentacja projektowa nadbudowy nad częścią parteru budynku Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 przy ul. Szkolnej - 30.000 zł
34 / Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie - 182.500 zł (w tym ok. 32.000 zł z funduszu sołeckiego)

Łącznie: 1.737.500 zł

Zadania z zakresu turystyki, sportu, rekreacji i kultury:

35 / Rozruszaj Konstancin - 21.700 zł
36 / Strefa kobiet Pozytywnie Zakręconych w „Hugonówce - 9.300 zł
39 / Cykl turniejów brydża sportowego dla seniorów 60+ w „Hugonówce” - 33.000 zł

Łącznie: 64.000 zł

Autor: Patryk Siepsiak

2015-06-11

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer