Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Możesz mieć wóz strażacki

Marzyłeś za młodu, by mieć własny wóz strażacki? Teraz to marzenie możesz zrealizować. Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego. Jego właścicielem zostanie ten, kto za zakup auta zaoferuje najwyższą cenę. 

Szczegóły w poniższym ogłoszeniu.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna) ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego nr rejestracyjny WSU1277 o niżej wymienionych danych identyfikacyjnych:

 1. Samochód specjalny pożarniczy, marka: MAGIRUS-DEUTZ; model pojazdu: 170D11FA 11.5t; wersja: Pożarniczy; nr rejestracyjny: WSU1277; rok produkcji:1976; rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD SPECJALNY - pożarniczy.
 2. Sprzedaż nastąpi w trybie z wolnej ręki. Wygra ten oferent, który zaproponuje wyższą cenę nabycia samochodu.
 3. Oględzin samochodu można dokonać na nieruchomości położonej we wsi Gassy nr 33 A (telefon do ew. uzgodnienia terminy oględzin: 667 786 434). Oferta, złożona w zaklejonej kopercie powinna zawierać:
  • imię i nazwisko, adres lub nazwę oferenta;
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem samochodu pożarniczego o ww. danych identyfikacyjnych
 4. Oferty należy składać do dnia 30 listopada 2015 r. r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 (pok. nr 4 - kancelaria) z dopiskiem na kopercie „Samochód pożarniczy”.
 5. Decyzja o sprzedaży zostanie podjęta w dniu 30 listopada 2015 r. o godz.14.00.
  W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja postanowi o przeprowadzeniu aukcji między oferentami.

Autor: Irena Krasnopolska

2015-11-04

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer