Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Ruszył kolejny nabór na inicjatywy lokalne

22 kwietnia ruszył kolejny nabór wniosków na inicjatywy lokalne realizowane w 2016 roku. Na wsparcie finansowe szansę mają zadania obejmujące m.in.: budowę, rozbudowę lub remont - dróg, kanalizacji i sieci wodociągowych, a także działalność charytatywną i upowszechnianie tradycji narodowej. Mieszkańcy pomysły mogą zgłaszać do 20 maja 2016 r.

Złóż wniosek

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna bezpośrednio lub poprzez organizacje pozarządowe (mające siedzibę na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w następującym zakresie:

  • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
  • działalności charytatywnej,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • edukacji, oświaty i wychowania,
  • kultury fizycznej i turystyki,
  • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Terminy

Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2016 należy składać w terminie do 20 maja 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,ul. Warszawska 32 (kancelaria, pokój nr 4). 

Wnioski złożone w powyższym terminie zostaną rozpatrzone do 10 czerwca 2016 r. Oceny wniosków dokona zespół powołany przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Dokumenty do pobrania


Autor: Grzegorz Żurawski

2016-04-22

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer