Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Bezpłatna pomoc prawna

Od stycznia mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. W Konstancinie-Jeziornie porady są udzielane w punkcie, który mieści się w Zespole Szkół im. Władysława Reymonta przy ul. Mirkowskiej 39.

Tu uzyskasz poradę

Konstanciński punkt jest jednym z siedmiu, który został uruchomiony na terenie powiatu piaseczyńskiego. Porady udzielane są bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 20.00. Zapraszamy do Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39.

Nieodpłatną pomoc prawną otrzyma osoba fizyczna, która:

 • w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających zwrócenie się o jej udzielenie, ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
 • posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • jest kombatantem lub ofiarą represji wojennych i powojennych,
 • jest weteranem lub weteranem poszkodowanym;
 • nie ukończyła 26 roku życia;
 • ukończyła 65 lat;
 • jest w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmować spraw podatkowych, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego przygotowania do rozpoczęcia takiej działalności).

Porad prawne

Porad udzielają adwokaci i radcowie prawni na podstawie umów zawartych z powiatem piaseczyńskim, a także adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, prawnicy z co najmniej 3-letnim doświadczeniem działający w ramach organizacji pozarządowych, z którymi powiat piaseczyński zawarł umowy na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych.

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie piaseczyńskim:

Oznaczenie punktu Lokalizacja Godziny pracy
Punkt nr 1
w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
poniedziałek-piątek
godziny 8.00-12.00
Punkt nr 2
w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
poniedziałek-piątek
godziny 12.00-16.00
Punkt nr 3
w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego
Zespół Szkół im. Władysława Reymonta
ul. Mirkowska 39
Konstancin Jeziorna
poniedziałek-piątek
godziny 16.00-20.00
Punkt nr 4
punkt prowadzi Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor"
z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. E. Orzeszkowej 39
KRS 0000211326

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy
Urząd Gminy Prażmów
ul. P. Czołchańskiego 1
05-505 Prażmów
poniedziałek-piątek
godziny 10.00-16.00
Punkt nr 5
punkt prowadzi Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor"
z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. E. Orzeszkowej 39
KRS 0000211326

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy

Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
Łazy

ul. Przyszłości 8
05-506 Lesznowola


Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
Janczewice

ul. Jedności 99A
05-506 Lesznowola
wtorek
godziny 13.00-17.00
czwartek
godziny 16.00-20.00
piątek
godziny 8.00-12.00

poniedziałek
godziny 8.00-12.00
środa
godziny 14.00-18.00
Punkt nr 6
punkt prowadzi Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor"
z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. E. Orzeszkowej 39
KRS 0000211326

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy
Straż Miejska Tarczyn
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn
poniedziałek-piątek
godziny 16.30-20.30
Punkt nr 7
punkt prowadzi Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor"
z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. E. Orzeszkowej 39
KRS 0000211326

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy
Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii
ul. Księdza Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
godziny 14.00-18.00
środa
godziny 8.00-12.00

Autor: Patryk Siepsiak, Starostwo Powiatowe

2016-01-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer