Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Mija termin składania wniosków

Już tylko do najbliższego piątku (8 stycznia) można składać projekty na wsparcie rozwoju sportu w 2016 roku. Samorząd Konstancina-Jeziorny na realizację zadań przeznaczy 300 tys. zł.

Dla konkurs?

Konkurs skierowany jest do klubów sportowych prowadzących swoją działalność na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Na realizację projektów w 2016 r. gmina przeznaczy środki finansowe w wysokości 300 tys. zł, to o 50 tys. zł więcej niż w mijającym.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, pok. nr 4 (kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie do 8  stycznia 2016 roku, do godz. 9.00. Za datę przedłożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do UMiG Konstancin-Jeziorna.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Autor: Patryk Siepsiak

2016-01-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer