Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Trwa głosowanie na projekty

Do 15 września trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok. Do rozdysponowania jest milion złotych. Przypominamy, jak i gdzie można oddać swój głos. 

25 projektów

Przypomnijmy. Projekty zadań do budżetu obywatelskiego gminy Konstancin-Jeziorna można było składać do 30 kwietnia. Do magistratu wpłynęło 51 wniosków opiewających na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Wszystkie propozycje zostały zweryfikowane pod kątem formalnym i merytorycznym przez komisję, która wezwała 23 wnioskodawców do uzupełnienia treści projektów. Po uwzględnieniu wyjaśnień i uzupełnieniu dokumentów, do dalszego etapu zakwalifikowanych zostało 25 projektów – 11 inwestycyjnych i 14 tzw. „pozostałych” z zakresu m.in.: sportu, turystyki i kultury. Są wśród nich m.in.: wykonanie kompleksowego oświetlenia przy placu sołeckim w Parceli; modernizacja boiska, bieżni i kompleksu sportowego Zespołu Szkół nr 3 w Konstancinie-Jeziornie; przebudowa placu zabaw przy ul. Południowej, a także organizacja festiwalu muzyki ulicznej „Hip Hop Zdrój 2017”. 

Gdzie głosujemy?

Teraz wybrane zostaną te najlepsze, a zadecydują o tym mieszkańcy gminy. Głosowanie ruszyło 1 września. Na terenie gminy wyznaczono 13 miejsc, gdzie zostaną zlokalizowane urny. Na oddanie głosu mamy czas do 15 września. Możemy zrobić to w dowolnie wybranym punkcie, ale jest jeden warunek – w dniu głosowania musimy mieć ukończone 16 lat. – Możemy wybrać maksymalnie dwa projekty - jeden z listy inwestycyjnych i jeden z listy tzw. „pozostałych” – wyjaśnia Ryszard Machałek, zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. – Szansę na realizację mają zadania, które uzyskają kolejno największą liczbę głosów - jednak nie mniej niż 30, do wyczerpania limitu finansowego.


Tak głosujemy

W punktach do głosowania otrzymamy kartę, którą należy wypełnić i wrzucić do urny. Musimy wpisać swoje imię i nazwisko, adres, PESEL oraz podpisać oświadczenie. Z listy projektów inwestycyjnych i tzw. „pozostałych” wybieramy po jednym zadaniu i w kratce przy nim stawiamy znak „X”.

Głosować można również korespondencyjnie – wypełnioną kartę (do pobrania poniżej) należy wysłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna) z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”. O ważności głosu decyduje data wpływu karty do urzędu. Listę projektów, które uzyskały największe poparcie poznamy do 26 września. Do rozdysponowania jest okrągły milion złotych, z czego: 700 tys. zł na inwestycje i 300 tys. zł na pozostałe projekty.

Punkty do głosowania

Miejsce i adres punktu do głosowania Dni i godziny otwarcia punktu
OSP Skolimów - ul. Pułaskiego 72
w dn. 5, 8, 12 i 14.09, w godz. 17.00 – 20.00
OSP Gassy - Gassy 13 E
w dn. 2, 5, 7, 9, 12 i 14.09, w godz. 17.00 – 20.00
OSP Bielawa - ul. Wspólna 3
w dn. 1, 5, 7, 9, 12 i 14.09, w godz. 18.00 – 19.30
OSP Czernidła - Czernidła 26 A
w dn. 2, 6, 7, 8, 13, 14 i 15.09,
w godz. 16.00 – 19.00
Biblioteka Publiczna - ul. Świetlicowa 1
pon. 11.00 - 19.00, wt.- czw. 8.00 - 18.00,
pt. 11.00 - 18.00
Konstanciński Dom Kultury - os. Mirków
ul. Jaworskiego 18
pon. - pt. w godz. 16.00 - 20.00
Konstanciński Dom Kultury - Hugonówka
ul. Mostowa 15
wszystkie dni tygodnia w godz. 10.00 - 20.00
Zespół Szkół nr 1 - ul. Wojewódzka 12 pon. - pt. 8.00 - 16.00
Zespół Szkół nr 2 - ul. Stefana Żeromskiego 15 pon. - pt. 8.00 - 16.00
Zespół Szkół nr 3 - ul. Bielawska 57 pon. - pt. 8.00 - 16.00
Zespół Szkół nr 4  w Słomczynie - ul. Wilanowska 218 pon. - pt. 8.00 - 18.00
Zespół Szkół Integracyjnych nr 5 - ul. Szkolna 7 pon. - pt. 8.00 - 16.00
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
pokój nr 4 - kancelaria - ul. Warszawska 32
pon. 9.00 – 17.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak/Biuro Komunikacji Społecznej

2016-09-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer