Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Dotacje na projekty dla seniorów

Konkurs skierowany jest do III sektora
Konkurs skierowany jest do III sektora

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs na najlepsze projekty skierowane dla seniorów. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmiot. Nabór ofert trwa do 22 grudnia.

Organizator konkursu

Pieniądze na dotacje pochodzą z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia seniorów oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację edycji 2018 programu zaplanowało 40 mln zł.

Dla kogo?

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz  podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach programu ASOS organizacje mogą otrzymać dotację na realizację projektów społecznych, aktywizujących osoby starsze w ramach czterech obszarów. Chodzi tu o:

  • edukację osób starszych, 
  • integrację międzypokoleniową, 
  • partycypację społeczną seniorów,
  • usługi społeczne dla osób starszych.

Warunki

Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do 200 tys. złotych. Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach ASOS są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

Termin

Na złożenie oferty organizacje mają czas do 22 grudnia 2017 r., do godz. 16.00. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora konkursu, czyli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2017-12-06

MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY

NALEŻYMY DO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer