Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Energia ze słońca w ZGK

Na terenie przepompowni ścieków „Porąbka” przy ul. Bielawskiej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie wybudował instalację fotowoltaiczną o mocy 20 kWp. Energia uzyskana z 76 sztuk zamontowanych paneli słonecznych, zasila bezpośrednio pompy tłoczące ścieki do oczyszczalni.

Wybudowana ze środków własnych ZGK Konstancin-Jeziorna instalacja fotowoltaiczna, sprzyja ochronie środowiska naturalnego, gwarantuje częściową niezależność energetyczną naszej gminy oraz generuje oszczędności. To także dowód funkcjonowania ZGK Konstancin-Jeziorna w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju oraz ukierunkowania na nowoczesne usługi dla mieszkańców i ekologię. 

Inwestycja w odnawialne źródła energii, to ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Dzięki instalacji spodziewane jest obniżenie zanieczyszczenia środowiska aż o ponad 12 ton CO2/rok. Instalacja wygeneruje oszczędność roczną na poziomie 20 MWh własnej, darmowej energii ze słońca (to 13% całkowitego zapotrzebowania, konsumowanego w 100%, w miejscu wyprodukowania). Instalacja nie jest skonfigurowana do generowania zysków, lecz na potrzeby konsumpcji własnej - daje bardzo konkretne oszczędności finansowe, które wg szacunków mogą sięgnąć nawet 8-10 tys. zł rocznie. 

Wykonawca udziela 25 lat gwarancji na uzysk energii z paneli fotowoltaicznych (nie mniej niż 80% w 25. roku działania). Instalację fotowoltaiczną na zlecenie ZGK Konstancin-Jeziorna wybudowała firma Caldoris Polska z Bielska Białej. Koszt całej inwestycji to 120 000 zł.

Autor:

2017-07-13

MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY

NALEŻYMY DO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer