Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Mieszkańcy Opaczy wybiorą sołtysa

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zwołał zebranie mieszkańców sołectwa Opacz celem dokonania wyborów Sołtysa w Sołectwie Opacz, w dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 18.00 w Domu Ludowym w Opaczy.

Przewidywany jest następujący porządek zebrania:


  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wybór protokolanta zebrania.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przeprowadzenie wyboru Sołtysa.
  7. Zamknięcie zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie będzie wyznaczonego Statutem Sołectwa Opacz quorum, zebranie w drugim terminie odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 18.15 w Domu Ludowym w Opaczy, bez względu na liczbę uprawnionych mieszkańców obecnych na zebraniu.

Autor:

2017-11-14

MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY

NALEŻYMY DO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer