Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Budżet Obywatelski 2018: nabór do komisji

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił nabór kandydatów do komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 lutego. 

Ruszyły prace nad Budżetem Obywatelskim Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018. W związku z tym, burmistrz gminy ogłosił w poniedziałek (13 lutego) nabór kandydatów do komisji opiniującej wnioski zgłoszone do BO i przeprowadzającej procedurę jego kształtowania.

Zadania komisji

Do zadań komisji należy:

  • weryfikacja wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018;
  • sporządzenie listy projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania;
  • ustalenie, w drodze publicznego losowania, kolejności projektów na liście do głosowania;
  • ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania;
  • sporządzenie protokołu końcowego.

Kandydaci i zgłoszenia

Kandydatem do komisji może być mieszkaniec gminy Konstancin-Jeziorna, który stale zamieszkuje na jej terenie i jest osobą pełnoletnią. W pracy komisji nie mogą brać udziału wnioskodawcy projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane osobowe kandydata:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • nr PESEL,
  • adres e-mail i telefon kontaktowy

oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922)”.

Do kiedy?

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 21 lutego 2017 r. poprzez złożenie go w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy (ul. Warszawska 32, pok. nr 4, parter) lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: budzetobywatelski@konstancinjeziorna.pl (decyduje data wpływu na adres poczty elektronicznej urzędu).

Pięć miejsc i losowanie

W skład komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 burmistrz powoła maksymalnie 5 mieszkańców gminy. W przypadku większej liczby kandydatów o miejscu w komisji zadecyduje losowanie, które odbędzie się 23 lutego o godz. 15.00 w sali posiedzeń UMiG Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1. Udział w pracy komisji jest nieodpłatny.

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej - Patryk Siepsiak

2017-02-13

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer