Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Wnioski o oszacowanie szkód rolnych spowodowanych przymrozkami

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna występuje do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie komisji do szacowania strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – przymrozki wiosenne na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

W związku z tym informuje się producentów rolnych o ostatecznym terminie składania wniosków o oszacowanie szkód, który upływa w dniu 18 maja 2017 roku. Wnioski można wydrukować ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie www.mazowieckie.pl w zakładce: Aktualne projekty-klęski żywiołowe – rolnictwo. Można również znaleźć tam inne potrzebne informacje. Wnioski wraz załącznikiem, kopią wniosku o dopłaty bezpośrednie do ARiMR, należy składać w kancelarii urzędu.
Więcej informacji: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, budynek Lima, pokój 12, telefon: 22 48 42 592.

Autor:

2017-05-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer