Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Zwroty podatku akcyzowego

Można już składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - II tura za 2017 rok

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury.

Od 1 do 31 sierpnia producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Limit zwrotu podatku w 2017 roku wynosić będzie  86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach: od  1  do 31 października 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w oddziale Banku Spółdzielczego na ul. Warszawskiej.

Informacje oraz druki wniosków dostępne są w Referacie Podatków i opłat za odbiór odpadów komunalnych - Galeria LIMA pok. nr 2

Tel. 22 756-40-96

Autor: Cezary Puchniarz

2017-08-04

MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY

NALEŻYMY DO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer