Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Godziny funkcjonowania GPSZOK

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwracamy się z prośbą o nie przywożenie odpadów w dni kiedy punkt jest nieczynny. Przypominamy godziny funkcjonowania punktu. 

Mieszczący się przy ul. Mirkowskiej 43C Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czynny jest w dniach:

- wtorek w godz. 10.00-18.00;

- środa w godz. 10.00-18.00;

- czwartek w godz. 10.00-18.00;

- piątek w godz. 10.00-18.00;

- sobota w godz. 10.00-18.00. 

Prosimy o przywożenie odpadów w godzinach pracy GPSZOK.

Przypominamy! Do GPSZOK można przywozić następujące odpady:

- biodegradowalne (zielone, ogrodowe);

- papier, tekturę;

- tworzywa sztuczne;

- metale;

- szkło;

- zużyte opony;

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - worki gwarantujące bezpieczny transport i rozładunek;

- meble i inne odpady wielogabarytowe;

- zużyte baterie i akumulatory;

- leki przeterminowane;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Autor:

2018-06-22

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer