Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Drugi przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielawa

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie, ogłosiła drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520-Konstancin-Jeziorna, do godz. 10.00 dnia 7 sierpnia 2018 r.

Poniżej do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Autor:

2018-07-27

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer