Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielawa

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie, ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520-Konstancin-Jeziorna, do godz. 10.00 dnia 26 lipca 2018 r. 

Poniżej do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Autor:

2018-07-06

MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY

NALEŻYMY DO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer