Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Zwroty podatku akcyzowego

Można już składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - II tura za 2018 rok.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury.

Od 1 do 31 sierpnia producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2018 roku wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Termin załatwienia:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach: od 1 do 31 października 2018 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w tutejszym oddziale Banku Spółdzielczego.

Informacje oraz druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, tel. 22-48-42-330.

Autor:

2018-08-02

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer