Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Budowa sieci wod.-kan. w Czarnowie

Wkrótce ruszą prace przy budowie sieci wod.-kan. w starym Czarnowie.

Prace przy Starego Dębu, Sikorki oraz Pawiej mają się zakończyć w połowie przyszłego roku.

Burmistrz w dniu 07.11.2018 r. podpisał umowę z firmą Dymowski Sławomir IBF, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa na roboty budowlane polegające na:

1) budowie sieci wodociągowej w ulicach:

a) przylegających do ul. Starego Dębu

b) Sikorki

c) Pawiej

d) bez nazwy na odcinku od W1 do W41

wraz z wykonaniem odcinków do granic poszczególnych posesji oraz budowę armatury towarzyszącej tj. zasuw, hydrantów, trójników sieciowych itp.,

2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ulicach:

a) Starego Dębu,

b) przyległych do Starego Dębu,

c) Sikorki,

d) Pawiej,

e) bez nazwy na odcinku od S270 granicy działki nr ew. 104/3 oraz od S1 instn. do działki nr ew. 106/4 obr. 0004 Czarnów,

wraz z wykonaniem odcinków do granic poszczególnych posesji oraz budową armatury towarzyszącej, tj. przepompowni ścieków wraz z jej zasilaniem, studni, trójników sieciowych itp.

3) odtworzenie nawierzchni dróg uszkodzonych w czasie prowadzenia robót.

Wynagrodzenie wynosi 2.292.544,11 zł.

Termin realizacji robót budowlanych do dnia 30.06.2019 r.

Autor:

2018-11-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer