Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

L sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się  L  sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 208, poz. 6258).

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
  5. Zamknięcie obrad. 


Autor:

2018-11-07

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer