Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

BO 2019: Nabór do komisji opiniującej

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił nabór kandydatów do komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 lutego. 

Ruszyły przygotowania do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna, tym razem na rok 2019. W związku z tym, burmistrz gminy ogłosił w czwartek (15 lutego) nabór kandydatów do komisji opiniującej wnioski zgłoszone do BO i przeprowadzającej procedurę jego kształtowania. Poniżej szczegóły:

Wymagania stawiane kandydatom
W skład komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019 mogą wejść osoby, które spełniają następujące kryteria:
a) korzystają w pełni z praw publicznych;
b) są pełnoletnimi mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna, którzy stale zamieszkują na jej terenie;
c) nie będą wnioskodawcami projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019;
d) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Zadania komisji
Do zadań komisji należy:
• prowadzenie, wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, akcji informacyjnych i promocyjnych Budżetu Obywatelskiego na rok 2019;
• weryfikacja projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019;
• sporządzenie listy projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania;
• ustalenie, w drodze publicznego losowania, kolejności projektów na liście do głosowania;
• ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania;
• sporządzenie protokołu końcowego.

Miejsce i termin zgłaszania kandydatur
Kandydatury należy zgłaszać w terminie do dn. 23 lutego br. poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy (ul. Warszawska 32, pok. nr 4, parter) lub przesłanie go na adres e-mail: kancelaria@konstancinjeziorna.pl (liczy się data i godzina wpływu na ww. adres poczty elektronicznej).

Pozostałe informacje
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna w skład komisji powoła maksymalnie 5 mieszkańców gminy. W przypadku większej liczby kandydatów o miejscu w komisji zadecyduje publiczne losowanie, które odbędzie się dn. 26 lutego br. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Do pobrania

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej - Patryk Siepsiak

2018-02-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer