Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Konkurs plastyczny KRUS dla uczniów szkół podstawowych

Już po raz ósmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – UPADKOM ZAPOBIEGAMY’’. Prace można przesyłać do 6 kwietnia. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym.

Konkurs plastyczny na temat prewencji

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, o dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.Praca plastyczna powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika Konkursu, z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Istnieje możliwość zorganizowania spotkań w szkołach, które wezmą udział w konkursie, z inspektorem ds. prewencji KRUS celem omówienia zagrożeń związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych i przygotowania dzieci do udziału w Konkursie. Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS za pośrednictwem szkół upływa z dniem 6 kwietnia 2018 r.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich.

Na terenie Mazowsza Konkurs przebiega w dwóch etapach: PT KRUS i wojewódzkim.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Piasecznie ul. Ludowa 7 05-500 Piaseczno (tel. (22) 737-54-17, e-mail: piaseczno@krus.gov.pl. ).

Autor:

2018-02-13

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer