Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej

Burmistrz Kazimierz Jańczuk wystąpił do Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, o przesunięcie terminu przebudowy ulicy Jabłoniowej, do czasu uzyskania przez Gminę Konstancin-Jeziorna pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej. W przypadku decyzji Starostwa Powiatowego o przebudowie drogi przed położeniem w niej sieci kanalizacyjnej, mieszkańcy będą mieli zablokowany dostęp do kanalizacji sanitarnej przez okres, na jaki wykonawca przebudowy drogi udzieli gwarancji.

Aktualnie dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej znajduje się w fazie uzyskiwania niezbędnych decyzji, uzgodnień. Brakuje decyzji: o uwarunkowaniach środowiskowych (wniosek złożony u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 14.11.2017 r., Obwieszczeniem RDOŚ z dn. 31.01.2018 r. określił termin wydania decyzji do dnia 31.07.2018 r., pismem z dnia 04.04.20 18 r. Gmina zwróciła się do RDOŚ o przyspieszenie terminu wydania decyzji); lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (wniosek złożony w dniu 21.02.2018 r. do Ministerstwa Infrastruktury za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego).


Biorąc pod uwagę powyższe, Gmina Konstancin-Jeziorna nie jest w stanie określić terminu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i wyłonienia wykonawcy, mimo dołożenia wszelkich starań, w celu jak najszybszego sporządzenia dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę.

Z tych powodów burmistrz Kazimierz Jańczuk, prosi Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego o rozważenie możliwości przesunięcia terminu przebudowy drogi do czasu uzyskania przez Gminę pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej. Przebudowa drogi przed położeniem w niej sieci kanalizacyjnej spowoduje, iż mieszkańcy będą mieli zablokowany dostęp do kanalizacji sanitarnej na okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę przebudowy.

Ponadto burmistrz Kazimierz Jańczuk proponuje, aby realizacja przebudowy tej drogi wraz z infrastrukturą, była wspólnym przedsięwzięciem, ze Starostwem Powiatowym, jako liderem, a Gminą Konstancin-Jeziorna, jako partnerem, tak jak to miało miejsce przy przebudowie ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Autor:

2018-05-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer