Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Konstancin-Jeziorna walczy ze smogiem

Tagi:

Największy udział w tworzeniu smogu w miastach ma tzw. niska emisja, czyli dym z pieców i kotłowni opalanych kiepskiej jakości węglem, drewnem i śmieciami. W ramach walki z problemem zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, Krajowa Izba Kominiarzy oraz Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Konstancina-Jeziorny organizują akcję edukacyjną polegającą na przeprowadzeniu dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny pokazów palenia w piecach węglowych tzw. metodą „od góry”.

Poniżej przedstawiamy pismo Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do mieszkańców naszej gminy a w szczególności tych, którzy swoje domy ogrzewają paliwami stałymi.


Konstancin-Jeziorna, dnia 08.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w ramach walki z problemem zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, Krajowa Izba Kominiarzy oraz Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Konstancina-Jeziorny organizują akcję edukacyjną polegającą na przeprowadzeniu dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny pokazów palenia w piecach węglowych tzw. metodą „od góry”. Metoda ta jest znacznie czystszym sposobem użytkowania pieca, tzn. pozwala na znaczne zmniejszenie ilości pyłów, które emitowane są do atmosfery w wyniku spalania węgla. Palenie „od góry” jest przy tym bardziej ekonomiczne, pozwala na zmniejszenie ilości zużywanego opału, i tym samym znaczne oszczędności finansowe.

Pokaz dla mieszkańców Gminy odbędzie się :

- 17 marca 2018 r. (sobota) w godzinach 10.00-12.00.

Miejsce pokazu – plac koło oczka wodnego obok Targowiska przy ulicy Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie.

Zależy nam na dotarciu do jak największej liczby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna
i jak najszerszym rozpropagowaniu akcji. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pomoc
w rozpowszechnieniu informacji na temat pokazów.
Dzięki temu znaczna część mieszkańców Konstancina-Jeziorny dowie się o akcji, być może zostanie zachęcona do udziału w pokazach
i zastosowania we własnych gospodarstwach czystej metody palenia w piecu, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy.

Z góry dziękuję za pomoc i włączenie się w propagowanie akcji.

Z poważaniem

B U R M I S T R Z

/......./

Kazimierz Jańczuk

Autor:

2018-03-09

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer