Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Najciekawsze inicjatywy wybrane

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wybrał najciekawsze inicjatywy lokalne mieszkańców gminy. Samorząd Konstancina-Jeziorny wesprze finansowo realizację 13 zadań na łączną kwotę ponad 30 tys. zł.

Weryfikacja

Do konstancińskiego magistratu w wyznaczonym terminie wypłynęło 14 wniosków dotyczących wsparcia realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Projekty mieszkańców zweryfikował zespół powołany przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna - oceny formalnej nie przeszedł tylko jeden wniosek. Pozostałe zostały ocenione pozytywnie.

Trzynaście zadań

Gmina wesprze finansowo 13 zadań. Dzięki temu m.in. mieszkańcy Kawęczynka przeprowadzą warsztaty plastyczno-kulinarne, a mieszkańcy Czernideł upiększą plac sportowo-rekreacyjny przy Domu Ludowym. W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowane zostaną także dwa turnieje brydżowe, piknik wędkarski z okazji Dnia Dziecka w Konstancinie-Jeziornie, warsztaty wielkanocne w Cieciszewie oraz warsztaty dla młodzieży na temat samorządu lokalnego w Konstancinie-Jeziornie. Łączny koszt zaplanowanych przedsięwzięć to 30 200 zł. 

Kolejny nabór

Ale na tym nie koniec. Jeśli ktoś nie zdążył złożyć wniosku w pierwszym naborze, to jeszcze nic straconego. Wkrótce zostanie ogłoszony kolejny. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej. Szczegóły dostępne będą w zakładce Samorząd/Inicjatywa lokalna.


Lista zadań wybranych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej

Lp. Grupa inicjatywna reprezentowana przez osobę/osoby/podmiot (miejscowość) Nazwa wniosku Udział finansowy gminy w realizacji
zadania (w zł)
1. Witold Biernacki, Renata Ziemska-Skrojna (Konstancin-Jeziorna) Spotkania kulinarne seniorów
z Konstancina-Jeziorny.
2 000
2. Kazimiera Nogal
(Kawęczynek)
Malujemy pisanki
i gotujemy świąteczne potrawy.
1 700
3. Kazimiera Nogal
(Kawęczynek)
Seniorzy popularyzują lokalną tradycję i zwyczaje.
2 000
4. Alicja Lichocka
(Cieciszew)
Kulinarne warsztaty wielkanocne
w Cieciszewie.
1 000
5. Celina Łuszczyńska
(Czernidła)
Aktywny senior – gotuje, czyta, dba
o swoją kondycję.
2 500
6. Ludwik Glejzer, Janusz Krymski
(Konstancin-Jeziorna)
Wędkarze dzieciom.
2 500
7. Alfreda Konopka, Marek Szewczyk
(Konstancin-Jeziorna)
Seniorzy razem gotują.
2 000
8. Irena Cejba
(Konstancin-Jeziorna)
Warsztaty dla młodzieży - co to jest samorząd. 2 000
9. Sławomir Kamecki
(Konstancin-Jeziorna)
Z pokolenia na pokolenie – tradycje brydża w Konstancinie. 500
10.  Sławomir Kamecki
(Konstancin-Jeziorna)
Aktywni seniorzy w 100-letnią rocznicę przywrócenia Niepodległości. 500
11. Celina Łuszczyńska, Stefan Wiewióra
(Czernidła)
Ochrona przyrody – nasadzanie
i upiększanie placu sportowo-rekreacyjnego przy Domu Ludowym w Czernidłach.
4 000
12. Danuta Błeszyńska
(Konstancin-Jeziorna)
Idee niepodległościowe w polskiej literaturze – czytają seniorzy, młodzi, dzieci. 1 000
13. Magdalena Górecka
(Piaski)
Remont i modernizacja placu zabaw dla dzieci i młodzieży.* 8 500


*) Realizacja zadania pn. „Remont i modernizacja placu zabaw dla dzieci i młodzieży” w m. Piaski w zakresie zakupu i montażu nowego urządzenia zabawowego będzie możliwa do realizacji po analizie możliwości jego montażu we wskazanym miejscu oraz opracowaniu wymaganych dokumentów projektowych.

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2018-03-09

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer