Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

To już ostatnie dni na złożenie projektów

Konkurs trwa do 9 stycznia 2018 r.
Konkurs trwa do 9 stycznia 2018 r.

Kluby sportowe mają ostatnie dni na złożenie projektów w ramach otwartego konkurs na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku. Nabór wniosków trwa do 9 stycznia, do godz. 14.00.

Dla kogo?

Otwarty konkurs skierowany jest wyłącznie do klubów sportowych, nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, prowadzących swoją działalność na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Na realizację projektów w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano 395 tys. zł.

Każdy zgłoszony w konkursie projekt powinien służyć realizacji, co najmniej jednemu z poniższych celów publicznych:

  • poprawa warunków uprawiania sportu na terenie gminy Konstancin-Jeziorna,
  • zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna do działalności sportowej,
  • pobudzanie kreatywności i wpływ na rozwój sportu na terenie gminy Konstancin-Jeziorna,
  • kreowanie pozytywnego wizerunku gminy Konstancin-Jeziorna poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

Na co?

Z ewentualnej dotacji kluby sportowe mogą sfinansować lub dofinansować wydatki związane m.in. z: realizacją programów szkoleń sportowych, zakupem sprzętu sportowego, organizacją lub uczestnictwem w zawodach, korzystaniem z obiektów sportowych do celów szkoleniowych, wynagrodzeniem kadry szkoleniowej, a także z ochroną oraz opieką medyczną zawodników podczas turniejów czy zawodów. 

Termin

Projekty (formularz wniosku do pobrania poniżej) należy złozyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, pok. nr 4) w nieprzekraczalnym terminie do 9 stycznia 2018 r., do godz. 14.00. Uwaga! Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do UMiG Konstancin-Jeziorna.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w zarządzeniu burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna, które publikujemy poniżej. Także poniżej do pobrania druk wniosku o przyznanie dotacji i jej rozliczenia.

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2018-01-05

MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY

NALEŻYMY DO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer