Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Cztery oferty w przetargu na budowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Parceli

W dniu 10 września 2018 r. złożono 4 oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Parcela, gm. Konstancin-Jeziorna".

Zamówienie obejmować będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z wykonaniem odcinków do granic poszczególnych posesji (w obrębie pasa drogowego) oraz budową armatury towarzyszącej, na terenie miejscowości Parcela, dz. nr ew. 1, 22/8, 22/16, 22/18, 22/20, 22/22, 22/24, 22/26, 30/1, 33/23, 33/24, 35/26, 35/27, 51/12, 51/19, 51/23, 52/30, 74 obr. 00-15 Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna, wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg uszkodzonych w czasie prowadzenia robót. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy na okres minimum 60 miesięcy.

Autor:

2018-09-13

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer