Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Burmistrz prezentuje raport o stanie gminy

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna przygotował raport o stanie gminy za 2018 rok. Dokument – zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym – został przekazany Radzie Miejskiej. Debata nad dokumentem, w której będą mogli zabierać głos mieszkańcy odbędzie się na najbliższej sesji 25 czerwca.


Wszystko o stanie gminy

Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. W dokumencie znajdziemy również informację o sytuacji finansowej samorządu, a także dane i analizy związane z funkcjonowaniem gminy w takich obszarach, jak: oświata, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, infrastruktura drogowa, gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna, utrzymanie czystości i system odbioru odpadów, planowanie przestrzenne, ochrona zabytków, wspieranie przedsiębiorczości, transport publiczny, sport i turystyka oraz bezpieczeństwo publiczne. 


Debata o raporcie

Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. Dokument przygotowany przez władze Konstancina-Jeziorny od 31 maja br. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Raport ma charakter publiczny i zostanie zaprezentowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się 25 czerwca. 


Zgłoszenia do debaty

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym każdy mieszkaniec naszej gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, musi złożyć do przewodniczącej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie takie musi wpłynąć najpóźniej do 24 czerwca, czyli dnia poprzedzającego dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie gminy. Wzór zgłoszenia załączony jest poniżej. Po debacie radni zadecydują o tym, czy udzielić wotum zaufania Kazimierzowi Jańczukowi, burmistrzowi gminy Konstancin-Jeziorna. 


Tu znajdziesz raport

Zachęcamy do zapoznania się ze skróconą elektroniczną wersją raportu (do pobrania poniżej). Pełna treść dokumentu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Gmina – Strategie/Raporty/Programy (link otwiera się w nowym oknie).


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2019-06-10

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer