Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

Radni Konstancina-Jeziorny na sesji, która odbyła się we wtorek (25 czerwca) udzielili burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi absolutorium. Wcześniej włodarz otrzymał także wotum zaufania.


Raport i dyskusja

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna rzetelność, celowość i gospodarność ponoszonych w ubiegłym roku wydatków oceniła podczas wtorkowej sesji. Uchwały związane z udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy, były głównymi punktami obrad. Głosowanie poprzedziła prezentacja, a następnie dyskusja nad raportem o stanie gminy w 2018 r. W jej trakcie zarówno zwolennicy polityki burmistrza,  jak i przeciwnicy mieli okazję do zaprezentowania swoich stanowisk na temat tego, jak Konstancin-Jeziorna jest rządzony. To nowość, którą wprowadziła nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym.


Wotum zaufania i absolutorium

Dane i informacje przedstawione w raporcie przekonały większość radnych, którzy w głosowaniu udzielili Kazimierzowi Jańczukowi wotum zaufania. Konstancińscy rajcy pozytywnie ocenili także realizację ubiegłorocznego budżetu. Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi zagłosowało 14 radnych, a kolejnych 7 wstrzymało się od głosu. Pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu w 2018 r. wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa. – Serdecznie dziękuję za udzielone absolutorium, zarówno tym państwa, którzy zagłosowali za, jak i tym, którzy wstrzymali się od głosu, mając określone wątpliwości  powiedział po głosowaniu Kazimierz Jańczuk. Będziemy starać się, żeby przekonać państwa, że działania urzędu i burmistrza zasługują na uwagę, chociaż będzie bardzo trudno osiągnąć w bieżącym roku wyniki zbliżone do tych z 2018 r.


Budżet w liczbach

Dochody gminy w 2018 r. wyniosły prawie 167 mln zł, co oznacza realizację planu w 102,23%. Z kolei zaplanowane wydatki zrealizowano w 95,27%, czyli w kwocie nieco przekraczającej 167 mln zł. Wykonany deficyt budżetowy wyniósł zaledwie 245 tys. zł, czyli 0,15% dochodów wykonanych. Warto też zwrócić uwagę, że zadłużenie gminy Konstancin-Jeziorna na koniec 2018 r. wynosiło zaledwie 37 214 zł. Wydatki na inwestycje zostały wykonane w wysokości prawie 33 mln zł, co stanowi 98,03% planu. Wśród najważniejszych ubiegłorocznych inwestycji należy wymienić m.in. budowę gminnego przedszkola „Leśna Chatka” i nowej siedziby ratusza, rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej nr 1, przebudowę ul. Sobieskiego czy też modernizację Domu Ludowego w Habdzinie.

Autor: Patryk Siepsiak

2019-06-27

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer