Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Piaty dzień strajku pracowników oświaty

W piątek (12 kwietnia) egzamin gimnazjalny z języków obcych rozpoczął się zgodnie z planem. Znaczna część pracowników oświaty konstancińskich szkół i przedszkoli kontynuuje strajk. W dzisiejszych zajęciach opiekuńczych bierze udział 101 dzieci.


Aktualne informacje

W piątek (12 kwietnia), piątego dnia protestu sytuacja w poszczególnych jednostkach oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna przedstawia się następująco:

 • w Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie: pracuje 10 nauczycieli oraz pracownicy administracji i obsługi;
 • w Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie: pracuje 13 nauczycieli oraz pracownicy administracji i obsługi;
 • w Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie: pracuje 19 nauczycieli oraz pracownicy administracji i obsługi;
 • w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie: pracuje 5 nauczycieli oraz pracownicy administracji i obsługi;
 • w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie: pracuje 9 nauczycieli oraz pracownicy administracji i obsługi;
 • w Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy: pracuje 1 nauczyciel oraz pracownicy administracji i obsługi;
 • w Przedszkolu nr 1 „Zielony zakątek”: pracują wszyscy nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi;
 • w Przedszkolu nr 2 „Tęczowe Przedszkole”: pracuje 2 nauczycieli oraz pracownicy administracji i obsługi;
 • w Przedszkolu nr 4 „Leśna Chatka”: pracuje część pracowników administracji i obsługi;

W Przedszkolu nr 3 „Kolorowe Kredki” w strajku uczestniczy cały personel placówki.


Frekwencja na zajęciach

W piątkowych zajęciach opiekuńczych organizowanych przesz gminne placówki uczestniczy 101 dzieci, z czego:

 • w Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie: 5 uczniów,
 • w Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie: 2 uczniów,
 • w Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie: 16 uczniów,
 • w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie: 4 uczniów,
 • w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie: 3 uczniów,
 • w Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy: 8 uczniów,
 • w Przedszkolu nr 1 „Zielony zakątek”: 30 dzieci,
 • w Przedszkolu nr 2 „Tęczowe Przedszkole”: 24 dzieci,
 • w Przedszkolu nr 4 „Leśna Chatka”: 9 dzieci.


Przygotowania do kolejnego egzaminu

Ostatni dzień egzaminu gimnazjalnego, tym razem uczniowie rozwiązywali test z języków obcych, rozpoczął się zgodnie z planem. Teraz dyrektorzy szkół przygotowują komisje egzaminacyjne na sprawdzian ósmoklasisty, który planowany jest na początku przyszłego tygodnia (od 15 do 17 kwietnia).

Autor: PWZ

2019-04-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer