Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Nowe deklaracje dla podatków lokalnych

Uwaga! Od początku lipca obowiązują nowe wzory deklaracji dla podatków lokalnych, w tym podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ujednolicenie druków znacznie uprości podatnikom, zwłaszcza tym posiadającym nieruchomości w kilku gminach, rozliczenia z samorządem.


Jednolite wzory

Dotychczas każda gmina samodzielnie ustalała wzór deklaracji dla podatków lokalnych, w tym m.in. podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Taka sytuacja powodowała chaos oraz komplikowała rozliczenia podatkowe z gminami. Od wielu lat postulowano więc, aby tę sytuację zmienić i druki deklaracji ujednolicić. Zrobiło to Ministerstwo Finansów, które w rozporządzeniach określiło nowe wzory (obowiązują one od 1 lipca br.):

  • informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1),
  • informacji o gruntach (IR-1),
  • informacji o lasach (IL-1),
  • deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1),
  • deklaracji na podatek rolny (DR-1),
  • deklaracji na podatek leśny (DL-1).

Nowe wzory deklaracji oraz szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna w zakładce: Opłaty i podatki.


Zgłoszenia przez internet

Także od 1 lipca br. możliwe jest składanie deklaracji podatkowych i informacji przez internet, w formie elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Adres skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna: /4576mqsekc/SkrytkaESP.

Uwaga! Złożone dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Autor: Antoni Pomianowski

2019-07-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer