Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Oceń krajobraz swojej okolicy

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przygotowuje audyt krajobrazowy. Do 20 lipca każdy mieszkaniec Mazowsza możne wyrazić swoją opinię, która będzie pomocna przy opracowywaniu tego dokumentu. Wystarczy wypełnić krótką ankietę.


Ważna każda opinia 

Z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej krajobrazu pospolitego, zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową, do samorządów i mieszkańców Mazowsza zwrócił się Adam Struzik, marszałek województwa. – Państwa opinia jest szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa naszych małych ojczyzn – podkreśla Adam Struzik. – Przekazane nam uwagi posłużą do identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa dokumencie.


Termin

Wypełnione ankiety (formularz do pobrania poniżej) należy przesłać na adres e-mail: biuro@mbpr.pl oraz awaszczuk@mbpr.pl. Opinie mieszkańców zbierane będą do 20 lipca br.

Do pobrania:

Autor: Antoni Pomianowski

2019-07-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer