Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Perły Mazowsza” w połowie sierpnia uruchomi nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację projektów m.in. społeczno-kulturalnych, dotyczących budowy dróg lokalnych i integracji mieszkańców. Szczegółów będzie można się dowiedzieć w najbliższy piątek (19 lipca) na spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym w konstancińskim ratuszu.


Szkolenie w ratuszu

LGD Stowarzyszenie „Perły Mazowsza” zaprasza mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna na spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w piątek (19 lipca) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77. Podczas spotkania będzie można poznać Lokalną Strategię Rozwoju oraz dowiedzieć się szczegółów planowanego naboru wniosków o przyznanie pomocy.


Tematyka wniosków i terminy składania

Nabór wniosków prowadzony będzie od 19 sierpnia do 2 września br. Oto zakres tematyczny planowanego konkursu:

  • rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej,
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej,
  • budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej.

Autor: Antoni Pomianowski

2019-07-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer