Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Wybory w Dębówce, Kawęczynie, Łęgu, Opaczy, Piaskach, Turowicach, Słomczynie

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zarządził wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Dębówce, Kawęczynie, Łęgu, Opaczy, Piaskach, Turowicach i Słomczynie.

Zebrania mieszkańców poszczególnych sołectw celem dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich odbędą się w następujących terminach i miejscach:

Dębówka - 3 marca 2019 roku o godzinie 16.00 w świetlicy wiejskiej w Dębówce.

Kawęczyn - 24 lutego 2019 roku o godzinie 15.30 w Domu Ludowym w Słomczynie.

Łęg - dniu 4 marca 2019 roku o godzinie 18.30 w świetlicy wiejskiej w Łęgu.

Opacz -  marca 2019 roku o godzinie 18.30 w Domu Ludowym w Opaczy.

Piaski - 26 lutego 2019 roku o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Piaskach.

Turowice - 27 lutego 2019 roku o godzinie 18.30 w Domu Ludowym w Słomczynie.

Słomczyn - 24 lutego 2019 roku o godzinie 18.00 w Domu Ludowym w Słomczynie.


Przewidywany jest następujący porządek zebrania:

1.  Otwarcie zebrania,
2.  Stwierdzenie prawomocności zebrania,
3.  Wybór protokolanta zebrania,
4.  Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5.  Przeprowadzenie wyborów Sołtysa,
6.  Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej,
7.  Zamknięcie zebrania.

Zebrania poprowadzi wyznaczony przez Burmistrza Gminy II Zastępca Burmistrza Dariusz Zieliński.

Jeżeli zebrania nie będzie zdolne do wyboru Sołtysa z powodu zbyt małej liczby mieszkańców uczestniczących w zebraniu, zebranie w drugim terminie odbędzie się tego samego dnia w tym samym miejscu, 15 minut później.

Weryfikacja posiadania prawa do głosowania na podstawie spisu wyborców.


Zarządzenia Burmistrza dotyczące wyborów w poszczególnych sołectwach zamieszczamy poniżej.

Autor:

2019-02-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer