Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Wystawiaj odpady zgodnie z terminem

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przypomina, że odbiór odpadów BIO zielonych, takich jak m.in. trawa i liście zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbywa się wyłącznie w okresie od kwietnia do listopada. Wystawianie ww. odpadów przed nieruchomość, poza terminem ich wywozu jest zabronione.


Pamiętaj o harmonogramie

Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (Uchwała nr 672/VII/40/2017), odpady biodegradowalne odbierane są raz na dwa tygodnie:

  • odpady spożywcze i kuchenne  od 1 stycznia do 31 grudnia,
  • odpady zielone m.in. trawa i liście od 1 kwietnia do 30 listopada.

Wystawianie odpadów przed nieruchomość, obok altan śmietnikowych lub w inne miejsce do tego nieprzeznaczone, poza terminami ich wywozu, jest zabronione. Nieprzestrzeganie tych zasad będzie traktowane przez Straż Miejską w Konstancinie-Jeziornie jako zaśmiecanie gminy, co stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny. W trosce o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo, uprzejmie przypominamy, aby odpady komunalne były wystawiane wyłącznie w dniu ich odbioru. 


Nowy regulamin od sierpnia

Jednocześnie informujemy, że od 1 sierpnia br. obowiązywać będzie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Został on przyjęty przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna na ostatniej sesji, która odbyła się 5 marca. Zgodnie z nowym regulaminem (Uchwała nr 46/VIII/5/2019), m.in. odpady biodegradowalne (resztki kuchenne i spożywcze, liście, trawa itp.) odbierane będą od mieszkańców przez cały rok. 

Autor: Patryk Siepsiak

2019-03-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer