Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Zebranie wyborcze w Kierszku

Znany jest już termin spotkania wyborczego w kolejnym sołectwie gminy Konstancin-Jeziorna. W czwartek (21 marca) sołtysa i radę sołecką wybiorą mieszkańcy Kierszka. Zachęcamy do udziału w tym ważnym zebraniu.

Wybiorą sołtysa i radę sołecką

Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Kierszku zostały wyznaczone na czwartek (21 marca) na godz. 19.00 (pierwszy termin) w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalimowie przy ul. Pułaskiego 72. Zebranie wyborcze, podobnie jak w innych sołectwach, odbywać się będzie według ustalonego porządku, zgodnie z zarządzeniem burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna (do pobrania poniżej).

Upoważnieni do głosowania

W głosowaniu mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy sołectwa, a weryfikacja posiadania prawa do głosu będzie weryfikowana na podstawie spisu wyborców.

Aktualny harmonogram zebrań wyborczych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - Sołectwa i osiedla.

Autor: Cezary Puchniarz

2019-03-14

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer