Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Perły Mazowsza ogłaszają nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć. Środki będzie można pozyskać na m.in. rozwój oferty i infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej czy budowę i remonty dróg. Projekty można składać od 19 sierpnia do 2 września.


Jakie działania?

Wnioski o dofinansowanie zadań na obszarze działania LGD mogą składać jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje pozarządowe. Wsparcie będzie można otrzymać na następujące działania:

  • Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD.
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej.
  • Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej.


Terminy

Nabór wniosków będzie prowadzony od 19 sierpnia do 2 września br. Więcej informacji dotyczących warunków wsparcia, wymaganych kryteriów oceny oraz wymagań jakie musi spełnić wnioskodawca, aby móc ubiegać się o wsparcie można znaleźć na stronie internetowej: lgd-tp.pl.

Autor: Antoni Pomianowski

2019-08-07

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer