Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Szkolne stypendia dla uczniów

Uczniowie z gminy Konstancin-Jeziorna mogą ubiegać się o pomoc finansową m.in. w zakupie podręczników, zeszytów lub pokryciu kosztów zajęć edukacyjnych. Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane od 2 do 16 września.


Dla kogo stypendium?

Stypendium finansowane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczom kolegiów, ale nie mogą się o nie ubiegać studenci. Ta forma pomocy skierowana jest wyłącznie do osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej – dochód opiekunów ucznia ubiegającego się o stypendium nie może być większy niż 528 zł netto na osobę, a w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – 308 zł za 1 ha przeliczeniowy. Warto pamiętać, że za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.


Na zeszyty, podręczniki

Stypendium stanowi refundację poniesionych kosztów zakupu m.in.: zeszytów, podręczników, pomocy naukowych, odzieży sportowej, a także opłacenia kursów edukacyjnych, np. językowych. Wypłacane jest po przedstawieniu oryginalnych faktur bądź rachunków wystawionych imiennie na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. 


Nabór wniosków

Przyjmowanie wniosków rusza 2 września. Dokumenty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77). Mamy na to dwa tygodnie. W roku szkolnym 2018/2019 ze stypendium szkolnego skorzystało 32 uczniów. Więcej informacji udziela Jolanta Kanabus z Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia konstancińskiego magistratu (tel. 22 484 24 32). 


Więcej informacji

Druk wniosku dostępny jest w UMiG Konstancin-Jeziorna, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Przewodnik interesanta oraz w sekretariatach szkół podstawowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor: Patryk Siepsiak

2019-08-19

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer