Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Weź dotację na remont zabytku

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie organizuje spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Najbliższe odbędą się 21 stycznia o godz. 16.00 i 30 stycznia o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Nowy Świat 18/20.


Nabór wniosków

W Polsce zabytki podlegają prawnej ochronie. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie wspiera ich właścicieli w zakresie m.in. renowacji i zabezpieczenia przed zniszczeniem. Na takie prace przy zabytku, wpisanym do rejestru zbytków, można uzyskać dotację. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji na prace prowadzone w 2020 r. upływa 29 lutego br., a o refundację kosztów za prace prowadzone w latach 2017–2019  30 czerwca br.


Jakie prace mogą podlegać dofinansowaniu?

Dotacja może obejmować nakłady konieczne, planowane do poniesienia lub poniesione na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7 15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.


Spotkania informacyjne

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dotacji będzie można uzyskać na spotkaniach informacyjnych, które organizuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie. Najbliższe planowane są 21 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 i 30 stycznia 2020 r. o godz. 11.00. Spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie (sala konferencyjna na I piętrze).


Do pobrania


Autor: Anna Bakalarczyk/MWKZ

2020-01-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer