Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Zapraszamy wystawców na Dzień Strażaka

Serdecznie zapraszamy twórców ludowych, producentów, wytwórców i sprzedawców oraz firmy i instytucje do udziału w festynie z okazji Dnia Strażaka, 13 maja 2018 r. w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie. Na zgłoszenia od wystawców czekamy do 20 kwietnia br.

Organizator ze względu na ograniczoną powierzchnię przeznaczoną pod stoiska, zastrzega sobie prawo wyboru wystawców oraz rozmieszczenia poszczególnych stanowisk wystawienniczych. Pierwszeństwo udziału w charakterze wystawcy mają m.in. zrzeszenia, stowarzyszenia, osoby prowadzące działalność typu non - profit oraz lokalni przedsiębiorcy. Uwaga: Maksymalna powierzchnia stoiska nie może przekraczać 6 m 2 - większe stoiska nie uzyskają zgody na ekspozycję, a samowolnie rozstawione będą demontowane i usuwane na koszt wystawcy. Jeden wystawca może dokonać zgłoszenia jednego stoiska.

Podmioty i osoby zainteresowane udziałem w festynie Dzień Strażaka w charakterze wystawcy, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres email: promocja@konstancinjeziorna.pl w terminie do 20 kwietnia 2018 r.


W zgłoszeniu należy podać:
- nazwę wystawcy
- proponowany asortyment produktów/towarów
- wielkość stoiska
- kontaktowy adres email

Organizator udostępnia miejsce przy alei w Parku Zdrojowym, stoisko wystawcy muszą zorganizować we własnym zakresie – organizator nie zapewnia żadnego stoiska, ani stolików, ani krzeseł. Za udostępnione miejsce pobierane będzie 10 zł opłaty targowej. Ponadto oczekujemy przekazania gadżetów/prezentów dla dzieci uczestniczących w konkursach, o wartości ok. 50 zł.


Prosimy pamiętać, że:

1. Wystawcy zabrania się:
- prowadzenia działalności reklamowej i komercyjnej – sprzedaży artykułów naruszających dobre obyczaje, godność i uczucia religijne,
- obudowywania i plakatowania powierzchni stanowisk,
- używania w na stoiskach otwartego ognia, 

2. Wystawca zobowiązany jest do:
- oferowania towarów wyłącznie legalnego pochodzenia, posiadających odpowiednie atesty, zezwolenia i certyfikaty, nienaruszające dóbr osobistych osób trzecich, ani nie będące w inny sposób w sprzeczności z polskim prawem.
- do posiadania i okazania na życzenie Organizatora wymaganych atestów i certyfikatów dopuszczenia do obrotu eksponowanych towarów.

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, eksponowania towarów niezgodnych z ww. zobowiązaniem, lub stwierdzenia przez Organizatora braku ww. dokumentów, zostaną powiadomione właściwe służby kontrolne lub porządkowe, oraz zostanie anulowana zgoda na uczestnictwo w festynie Dzień Strażaka.  

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności asortymentu towarowego oferowanego na stoisku wskazanego w zgłoszeniu, lub przekroczenie ustalonej maksymalnej wielkości stoiska, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wydanej wystawcy zgody na uczestnictwo w festynie Dzień Strażaka.

5. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy. 

Czas trwania festynu przewidziany jest od godz. 12.00 do 17.00.

Autor:

2018-04-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer