Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Zgłoszenia projektów do Strategii ZIT

Do 17 lutego trwa nabór projektów, które mają szansę znaleźć się w "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+". Chodzi o przedsięwzięcia związane m.in. z przebudową istniejących systemów ciepłowniczych. Wnioski mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy.


Miasto Stołeczne Warszawa, jako lider porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego prowadzi nabór propozycji projektów komplementarnych do ujęcia w "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+". 

Nabór dotyczy propozycji projektów zlokalizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, obejmującym 40 gmin, w tym gm. Konstancin-Jeziorna. 

Nabór jest prowadzony wyłącznie w zakresie projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Osi Priorytetowej I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla następujących Priorytetów Inwestycyjnych:

  • 4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;
  • 4.VI. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Więcej informacji na temat naboru projektów, w tym uprawnionych wnioskodawców można znaleźć na stronie internetowej: omw.um.warszawa.pl.

Autor: PWOS/um.warszawa.pl

2015-02-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer