Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Lokatorzy komunalni mogą odpracować dług

Lokatorzy mieszkań komunalnych, którzy zalegają z opłatami za czynsz mogą odpracować swoje długi. Pomocną dłoń wyciągnęli do nich gmina Konstancin-Jeziorna i Zakład Gospodarki Komunalnej.

Konstancin-Jeziorna dołączył do samorządów, które wprowadziły program umożliwiający lokatorom mieszkań komunalnych odpracowanie zaległości czynszowych. Na początku marca burmistrz Kazimierz Jańczuk podpisał zarządzenie w tej sprawie. – Jest to pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – wyjaśnia włodarz gminy. – Nie można jej jednak traktować jako sposobu na niepłacenie czynszu i nie zwalnia dłużników z regulowania na bieżąco swoich miesięcznych zobowiązań z tytułu korzystania z zajmowanego lokalu.

O pomoc może się ubiegać każdy, kto mieszka w budynku komunalnym, ma do 10 tys. zł zaległości czynszowych i z tego powodu została wypowiedziana mu umowa najmu. Zadłużony lokator, który chce skorzystać z takiej możliwości, powinien się zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej i podpisać z jego dyrektorem stosowne porozumienie. – Będziemy zlecać prace porządkowe, konserwacyjne i administracyjne – wymienia Edward Skarżyński, dyrektor ZGK. – Stawka za godzinę ich wykonywania została ustalona na 10 zł i o taką kwotę będzie każdorazowo pomniejszany dług najemcy.

Zaległości czynszowe za mieszkania komunalne to zmora każdego miasta. Obecnie zadłużenie lokatorów sięga już ok. 4 mln zł. Rekordzista winny jest gminie ponad 130 tys. zł.


INFO: Zainteresowanych prosimy o złożenie w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie wniosku o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego (wniosek do pobrania dostępny jest poniżej, na stronie internetowej ZGK i w siedzibie zakładu, przy ulicy Wareckiej 22). Zostanie on rozpatrzony przez dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

Szczegóły w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna nr 33/VII/2015.


Autor: Patryk Siepsiak

2015-03-11

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer