Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Stowarzyszenie Przyjaciół Kępy Okrzewskiej

Kępa Okrzewska 10, 05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: stowarzyszeniekepa@wp.pl

Prezes zarządu stowarzyszenia: Jolanta Grudzień


Cel działania organizacji:

 • aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego; 
 • budowanie świadomości obywatelskiej; 
 • promowanie sołectwa Kępa Okrzewska i jego mieszkańców; pozyskiwanie funduszy od sponsorów, fundacji i darczyńców w kraju i za granicą na działalność statutowa stowarzyszenia; 
 • działania mające na celu promowanie walorów turystycznych sołectwa i okolic; 
 • wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego; 
 • promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku; 
 • rozbudzenie tożsamości regionalnej i wspieranie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; 
 • rozbudowa bazy kulturalno-rekreacyjno-sportowej; 
 • organizacja imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festynów; 
 • działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców, organizowanie wycieczek, rajdów turystycznych i krajoznawczych, wspieranie podmiotów, które za swój cel mają poznawanie naszego regionu, kraju i świata; 
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów społecznych; 
 • pomoc poszkodowanym w wypadkach losowych, niepełnosprawnym i dzieciom z ubogich rodzin;
 • wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
 • prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi; wyrażanie opinii i wspólnych oczekiwań członków stowarzyszenia i mieszkańców wobec administracji szczebla gminnego, powiatowego czy wojewódzkiego oraz innych organizacji samorządowych i społecznych; 
 • podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów stowarzyszenia.

Autor: BKS

2016-10-19

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer