Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Stowarzyszenie Przyjaciół Krainy Urzecza

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 87, Parcela-Obory
tel.: 601 203 154
e-mail: jacek.nosal@yahoo.pl
strona www: krainaurzecza.pl

Prezes zarządu stowarzyszenia: Jacek Nosal


Cel działania organizacji: 

 • działanie na rzecz szybkiego i stabilnego rozwoju regionu krainy Urzecza,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska,
 • pobudzanie aktywności społeczno-gospodarczej społeczności lokalnej,
 • wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych ograniczających skutki bezrobocia,
 • współpraca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy,
 • popieranie rozwoju terenów wiejskich,
 • inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie krainy Urzecza,
 • integrowanie i wpieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej, kulturalnej i intelektualnej, 
 • propagowanie idei samorządności,
 • promocja ekologii i ochrony środowiska,
 • upowszechnianie wiedzy o historii regionu, 
 • pielęgnowanie miejscowych tradycji i obyczajów, 
 • ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • promocja i organizacja wolontariatu w regionie krainy Urzecza,
 • organizowanie spotkań z władzami publicznymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w celu prezentacji problematyki dotyczącej krainy Urzecza,
 • wymiana informacji pomiędzy członkami podobnych stowarzyszeń, 
 • integracja byłych mieszkańców krainy Urzecza i jej sympatyków wokół realizacji celów stowarzyszenia.

Autor: BKS

2016-10-19

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer